Medycyna pracy

lek. med. Joanna Pliszka – specjalista medycyny pracy

 • Wydanie zaświadczenia o zdolności do pracy - 65 zł
 • Orzeczenie lekarskie - 45 zł
 • Zaświadczenie + orzeczenie - 75 zł
 • Wydanie zaświadczenia dla kierowców na prawo jazdy - (162,60 zł netto) 200,00 zł brutto
 • Badanie laryngologiczne - 40 zł
 • Badanie okulistyczne - 45 zł
 • Badanie neurologiczne - 40 zł
 • RTG klatki piersiowej - 40 zł
 • EKG - 30 zł
 • EKG wysiłkowe - 120 zł
 • Spirometria - 35 zł
 • Wymaz z gardła - 35 zł
 • Mocz - 4,40 zł
 • Rozmaz - 4,10 zł
 • Morfologia - 8,30 zł
 • OB - 3,80 zł
 • Glukoza - 4,10 zł
 • Cholesterol - 5,50 zł
 • Kreatynina - 4,80 zł
 • Bilirubina - 4,80 zł
 • Trójglicerydy - 4,80 zł
 • CRP - 12 zł
 • ASO - 18 zł
 • RF/latex - 12 zł
 • GGTP - 4,10 zł
 • ALAT - 4,80 zł
 • ASPAT - 4,80 zł
 • Wydanie zezwolenia na broń - 150 zł
 • Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia - 150 zł
 • Wydanie opinii lekarskiej - 120 zł
 • Badanie słuchu - 20 zł
 • Wydanie duplikatu - 18,45 zł
Przewiń do góry