Medycyna pracy

lek. med. Joanna Pliszka – specjalista medycyny pracy

 • Wydanie zaświadczenia o zdolności do pracy - 75 zł
 • Orzeczenie lekarskie - 55 zł
 • Zaświadczenie + orzeczenie - 85 zł
 • Wydanie zaświadczenia dla kierowców na prawo jazdy - (162,60 zł netto) 200,00 zł brutto
 • Badanie laryngologiczne - 50 zł
 • Badanie okulistyczne - 55 zł
 • Badanie neurologiczne - 50 zł
 • RTG klatki piersiowej - 40 zł
 • EKG - 30 zł
 • EKG wysiłkowe - 150 zł
 • Spirometria - 35 zł
 • Wymaz z gardła - 35 zł
 • Mocz - 12 zł
 • Rozmaz - 12 zł
 • Morfologia - 8,30 zł
 • OB - 70 zł
 • Glukoza - 10 zł
 • Cholesterol - 10 zł
 • Kreatynina - 10 zł
 • Bilirubina - 10 zł
 • Trójglicerydy - 10 zł
 • CRP - 15 zł
 • ASO - 20,70 zł
 • RF/latex - 12 zł
 • GGTP - 10 zł
 • Lipidogram - 35 zł
 • ALAT - 10 zł
 • ASPAT - 10 zł
 • Wydanie zezwolenia na broń - 150 zł
 • Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia - 150 zł
 • Wydanie opinii lekarskiej - 120 zł
 • Badanie słuchu - 20 zł
 • Wydanie duplikatu - 18,45 zł
 • Przeciwciała Anty - HCV - 50 zł
 • HBS - antygen - 44,20 zł
 • Kwas deltaaminolewulinowy w moczu - 55 zł
 • Ołów we krwi - 115 zł
Przewiń do góry