Zapewnienie poprawy komunikacji

INFORMACJA - WNIOSEK O ZAPEWNIENIE POPRAWY KOMUNIKACJI
Na podstawie art. 6 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami EPOKA NZOZ PIOTR CHODKIEWICZ SP. ZO.O. zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w sposób przez nią preferowany i dostosowany do jej potrzeb.
Pacjent może zgłosić potrzebę wybranej formy komunikacji z Przychodnią składanym w formie papierowej lub elektronicznej.

Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej oraz dostępny w siedzibie Przychodni w Administracji.

Wniosek można złożyć w formie papierowej:

  • pocztą tradycyjną na adres:
    EPOKA NZOZ  SP. Z O.O. ,
    ul. Aliantów 1A w Żninie
  • osobiście w Administracji znajdującej się na I piętrze  w siedzibie Przychodni od poniedziałku do piątku  w godzinach od godz. 07:00 do 15:00,

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej:

  • e-mailem:

Wniosek będzie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

DOCXWNIOSEK O ZAPEWNIENIE POPRAWY KOMUNIKACJI.docx (16,64KB)

Przewiń do góry