Zapewnienie usługi tłumacza języka migowego

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  Przychodnia zapewnia obsługę za pomocą tłumacza języka migowego.

Jeśli osoba ze szczególnymi potrzebami chce skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego, zgłasza to w Przychodni  za pośrednictwem właściwego wniosku.

Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza polskiego języka migowego
należy złożyć:

  1. co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Przychodni,
  2. w formie określonej przez Przychodnię , w sposób zapewniający dostępność.

Po dokonaniu zgłoszenia Przychodnia jest zobowiązana zapewnić  usługę tłumacza w terminie wyznaczonym lub uzgodnionym z osobą wnioskującą. Jeżeli Przychodnia nie ma możliwości zapewnienia usługi tłumacza, wówczas:

  1. zawiadamia o tym wnioskodawcę i uzasadnia ten fakt,
  2. wyznacza możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji usługi.

Na stronie internetowej Przychodni w zakładce „Dostępność” zamieszczony jest wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego). Wzór wniosku napisany jest w języku prostym.
W przypadku podania numeru telefonu we wniosku, pracownik Przychodni będzie kontaktować się drogą telefoniczną. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej lub osobiście w Przychodni.

W budynku EPOKA NZOZ PIOTR CHODKIEWICZ SP. Z O.O. na parterze w rejestracji znajduje się stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną z intercomem do obsługi osób słabo słyszących, której celem jest wspomaganie słyszenia.
Osoba ze szczególnymi potrzebami może zwrócić się do Przychodni z prośbą o udostępnienie wniosków w formie dla niej dostępnej (druk powiększony, dokument w formie elektronicznej).
Osoba ze szczególnymi potrzebami może również przyjść do Przychodni z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, które ułatwi jej załatwienie sprawy.

DOCXWNIOSEK O ZAPEWNIENIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO.docx (16,49KB)

Przewiń do góry