Dostęp alternatywny

Dostęp alternatywny w EPOKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIOTR CHODKIEWICZ SP. Z O.O.

Dostęp alternatywny do treści cyfrowych

 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami w przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony może się skontaktować  z:
  • Funkcja: Informatyk
  • Imię i nazwisko : Marcin Kaczmarek
  • Adres e-mail:
  • Tel: 52 30 20 044 wew 444
 2. Może zażądać udostępnienia informacji zamieszczonych na stronach internetowych    w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać:
  • dane wnioskodawcy,
  • wskazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilną lub dokument chodzi,
  • sposób kontaktu z wnioskodawcą,
  • formę, w jakiej powinna zostać przekazana niedostępna treść.
 3. Przychodnia  zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Przychodnia niezwłocznie poinformuje osobę wnioskującą o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Dostęp alternatywny w zakresie informacyjno-komunikacyjnym

 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami w przypadku problemów z dostępnością informacyjno-komunikacyjną może się skontaktować z Koordynatorem ds. dostępności. Przychodnia  nie zapewnia obsługi poprzez MMS, chatboty, komunikatory internetowe oraz komunikację audiowizualną. Jednak można skontaktować się  z Przychodnią:
  • Osobiście w godzinach pracy Przychodni:
  • Administracja od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 07:00 do 15:00,
  • Rejestracja ul. Aliantów 1a od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  od 07:00 do 19:00,
  • Rejestracja ul. Aliantów 1a w soboty w godzinach pracy  od 07:00 do 17:00,
  • Rejestracja ul. Kl. Janickiego 6 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 07:00 do 14:30
  • Wysyłając pismo na adres:
  • ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin  
  • Dzwoniąc pod numer:
  • ul. Aliantów 1a
  • Administracja: 52 30 20 044,
  • Rejestracja 52 30 30 100, 52 30 30 103,
  • Punkt szczepień: 52 30 20 680,
  • Stomatologia: 52 30 30 101,
  • Poradnia Ginekologiczna/Położne: 52 30 20 675,
  • ul. Kl. Janickiego 6
  • Rejestracja: 52 30 34 500,
  • Stomatologia: 52 50 66 190
  • Wysyłając fax pod numerem:
  • Fax: 52 30 30 104
  • Wysyłając wiadomość e-mail:
  • Administracja :
  • Rejestracja: ,
  • Dostępność POZ:
  • Przez Internet wysyłając formularz kontaktowy
  • SMS-em na wniosek
  • usługi wideotłumacza polskiego języka migowego na wniosek
 2. Jeśli osoba ze szczególnymi potrzebami chce skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego, zgłasza to w Przychodni  za pośrednictwem właściwego wniosku.
 3. Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza polskiego języka migowego należy złożyć:
  • co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Przychodni,
  • w formie określonej przez Przychodnię , w sposób zapewniający dostępność.
 4. Po dokonaniu zgłoszenia Przychodnia jest zobowiązana zapewnić  usługę tłumacza   w terminie wyznaczonym lub uzgodnionym z osobą wnioskującą. Jeżeli Przychodnia nie ma możliwości zapewnienia usługi tłumacza, wówczas:
  • zawiadamia o tym wnioskodawcę i uzasadnia ten fakt,
  • wyznacza możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji usługi.
 5. Na stronie internetowej Przychodni w zakładce „Dostępność” zamieszczony jest wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego). Wzór wniosku napisany jest w języku prostym. W przypadku podania numeru telefonu we wniosku, pracownik Przychodni będzie kontaktować się drogą telefoniczną. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej lub osobiście w Przychodni.
 6. W budynku EPOKA NZOZ PIOTR CHODKIEWICZ SP. Z O.O. na parterze w rejestracji znajduje się stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną z intercomem do obsługi osób słabo słyszących, której celem jest wspomaganie słyszenia.
 7. Osoba ze szczególnymi potrzebami może zwrócić się do Przychodni z prośbą o udostępnienie wniosków w formie dla niej dostępnej (druk powiększony, dokument w formie elektronicznej).
 8. Osoba ze szczególnymi potrzebami może również przyjść do Przychodni z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, które ułatwi jej załatwienie sprawy.

Dostęp alternatywny w zakresie architektonicznym

 1. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przemieszczać się w budynku Przychodni bez większych ograniczeń. Na stronie internetowej Przychodni zamieszczono deklarację dostępności, która wskazuje utrudnienia. Obowiązek okazania wszelkiej pomocy mają wszyscy pracownicy Przychodni.
 2. W ramach dostępu alternatywnego w punkcie rejestracji znajduje się pracownik, który pokieruje pacjenta, określając rodzaj sprawy i kierunkując jej rozwiązanie. Pracownik pomoże przemieścić się do właściwego miejsca w  celu załatwienia sprawy lub przywoła właściwego pracownika jeżeli zaistnieje taka potrzeba, osoba ze szczególnymi potrzebami może telefonicznie przywołać pracownika Przychodni pod numerem telefonu 52 30 20 044. Po załatwieniu sprawy pracownik pomaga w wyjściu z budynku.   

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie bieżące sprawy dotyczące braku dostępności Przychodni  będą rozpatrywane za pomocą wniosku   o zapewnienie dostępności, który jest zamieszczony na stronie Przychodni  w Aktualnościach w zakładce Dostępność.
Przewiń do góry