Informacje ogólne

W Przychodni EPOKA NZOZ SP. Z O.O. znajdującej się przy ul. Aliantów 1a w Żninie został wprowadzony system kolejkowy i przyzywowy w :

  • Gabinetach lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej – Poradnia Ogólna ,
  • Gabinetach lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej – Poradnia Dziecięca,
  • Gabinecie zabiegowym
  • Pracowni  RTG

System ten ma na celu sprawniejszą obsługę pacjentów oraz lepszą komunikację z osobami oczekującymi na personel.

Podczas rejestracji pacjenta system nadaje numerek, który trzeba odebrać przed wizytą w rejestracji na parterze.

Lekarz przywołuje pacjenta za pomocą systemu przywołania. Informacja o przywołaniu widoczna jest na monitorze  który umieszczony jest nad gabinetem. Dodatkowo podana jest informacja głosowa. W trakcie wizyty na monitorze wyświetla się informacja dla pacjentów „Gabinet zajęty”

Przychodnia na terenie EPOKA NZOZ SP. Z O.O. zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami pomoc Pracownika.
Chęć otrzymania takiej pomocy  osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zgłoszenia
telefonicznie: 52 30 20 044 lub za pośrednictwem
e-mail:

Przewiń do góry