Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży

Cele ogólne i szczegółowe programu

Cel główny:

zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży zadeklarowanej do lekarza lub pielęgniarki POZ poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców oraz poszerzanie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci.

Cele szczegółowe:

  • wzrost pacjentów, u których zaobserwowano poprawę sposobu odżywiania wśród dzieci oraz ich rodziców;
  • poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży;
  • zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi i otyłości poprzez zmianę nawyków żywieniowych.

Adresaci programu:

Dzieci i młodzież do 18 roku życia zdeklarowana do lekarza lub pielęgniarki POZ.

Czynniki ryzyka

Wczesne czynniki ryzyka rozwoju otyłości u dzieci:

  • duża masa urodzeniowa (powyżej 4000 g.);
  • szybkie przyrosty masy ciała w ciągu 2 pierwszych lat życia (zwłaszcza u dzieci z małą masą urodzeniową, poniżej 2500 g.);
  • otyłość w rodzinie, zwłaszcza u matki;
  • nieprawidłowe zachowania żywieniowe w rodzinie.

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe a ryzyko otyłości:

  • niewłaściwy sposób żywienia matki w czasie ciąży;
  • zbyt krótki okres karmienia piersią;
  • utrwalony w rodzinie nieprawidłowy sposób żywienia.

Opis programu

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego Pacjent jest zadeklarowany.
W ramach pierwszej wizyty wykonywany jest pomiar masy ciała, wzrostu, oraz oznaczany jest wskaźnik BMI. Pacjenci i/lub ich opiekunowie motywowani są do utraty masy ciała oraz uświadamiani o występującym zagrożeniu zdrowia.

Przewiń do góry