Składanie skarg, uwag i wniosków

Skargi i wnioski przyjmuje Prezes Zarządu osobiście:

  • przy ul. Aliantów 1a w Żninie od środy do piątku w godzinach od 10:00 do 11:00 oraz w poniedziałki i wtorki od 16:00 do 17:00
  • przy ul. Klemensa Janickiego 6 w Żninie  od poniedziałki i wtorki w godzinach 08:30 do 09:30

Skargi i wnioski przyjmuje również Wiceprezes Zarządu w Placówce przy ul. Aliantów 1a - codziennie, w godzinach swojej pracy, po wcześniejszym umówieniu się w Rejestracji.

Skargę można złożyć osobiście bądź pisemnie. W Rejestracjach dostępny jest zeszyt skarg i pochwał.

Odpowiedzi na skargi są udzielane w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia skargi.
W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu, spowodowaną czasową niezdolnością do pracy, urlopu, itp., odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie.

Skargi, uwagi i wnioski można złożyć również anonimowo, np. w „Ankiecie satysfakcji pacjenta”. Zgłoszenia anonimowe również są analizowane, a z analiz wyciągane są wnioski.

Złożone skargi, uwagi i wnioski są archiwizowane przez okres 3 lat.


Skargę można złożyć również do:

  • Centrali NFZ, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
  • Kujawsko–Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz tel.: 52 32-52-703
  •  Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl tel.: 22 532  82 50 Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590
Przewiń do góry