Standard organizacyjny teleporady

W celu utrzymania odpowiedniej jakości świadczonych usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi medycznemu w czasie epidemii SARS-CoV-2 w Przychodni „EPOKA” NZOZ Piotr Chodkiewicz Sp. z o.o. wprowadzony zostaje standard organizacyjny teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej.

 1. Teleporada udzielana jest w formie telefonicznej.
 2. Rejestracja pacjenta możliwa jest telefonicznie ul. Aliantów 1a - 52 30-30-100, ul. Kl. Janickiego 6 - 52 30-34-500.
 3. W momencie rejestracji pacjent informowany jest o dniu i godzinie teleporady.
 4. Lekarz telefonuje do pacjenta o ustalonej porze. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem ( w odstępie nie krótszym niż 5 minut) teleporada zostaje anulowana.
 5. W trakcie rozmowy lekarz na podstawie stanu zdrowia pacjenta podejmuje decyzję o konieczności osobistej wizyty w Przychodni, o czym informuje niezwłocznie pacjenta lub jego opiekuna ustawowego oraz podaje datę i godzinę wizyty.
 6. Pacjent ma prawo zgłosić podczas rozmowy wolę osobistego kontaktu z lekarzem.

Dodatkowo w Przychodni „EPOKA” NZOZ Piotr Chodkiewicz Sp. z o.o. wprowadza się poniższe instrukcje:

INSTRUKCJA E –RECEPTY

Zapotrzebowanie na recepty na leki przewlekłe lub zlecenia na wyroby medyczne można zgłaszać:

 • poprzez stronę internetową www.epoka.pro zakładka e-recepta
 • mailowo na adres
 • telefonicznie ul. Aliantów 1a - 52 30-30-100, ul. Kl. Janickiego 6 - 52 30-34-500
 • poprzez umieszczenie zapotrzebowania w skrzynce przed Przychodnią wraz z danymi kontaktowymi pacjenta

Realizacja odbywa się do 3 dni roboczych, jednakże w sytuacji dużej ilości zapotrzebowań może się wydłużyć do 5 dni roboczych.

Pacjent otrzymuje kod e-recepty lub e-zlecenia na wyroby medyczne jako wiadomość SMS na numer podany w kartotece i może udać się do apteki lub sklepu medycznego w celu realizacji. Recepty lub zlecenia mogą być wystawione na czas dłuższy niż 1 miesiąc (nawet do 12 miesięcy), lekarz informuje pacjenta podczas rozmowy o czasie ważności recepty/zlecenia.


INSTRUKCJA E-SKIEROWANIA

Skierowania do lekarzy specjalistów lub na leczenie szpitalne wystawiane są w formie elektronicznej. Pacjent otrzymuje od lekarza kod dostępu oraz wydruk informacyjny. W celu rejestracji pacjent kontaktuje się z placówką wykonującą dany rodzaj świadczeń i podaje uzyskane dane. W sytuacji, gdy dana placówka nie obsługuje e-skierowań konieczne jest dostarczenie wydruku informacyjnego.

W Przychodni „EPOKA” NZOZ Piotr Chodkiewicz Sp. z o.o. realizacja skierowań wystawionych w formie elektronicznej do specjalistów udzielających świadczeń w ramach NFZ ( alergolog, dermatolog, reumatolog) odbywa się poprzez podanie danych dostępowych (kod dostępu) wraz z numerem pesel w momencie rejestracji.


INSTRUKCJA – BADANIA DODATKOWE

Pacjent wykonuje zlecone badania dodatkowe:

 • badania laboratoryjne w Punkcie Pobrań ul. Aliantów 1a tel. 52 50-66-130/ Punkt Pobrań ul. Kl. Janickiego 6 52 50-66-197 w godz. 7:30 - 10:00
 • badania RTG w Pracowni RTG ul. Aliantów 1a tel. 52 30-30-100 w godz. 9:30 – 16:30.

Ze względów epidemiologicznych obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Zachęcamy pacjentów do założenia Internetowego Konta Pacjenta, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Przewiń do góry