Prywatne firmy ubezpieczeniowe

Klienci, czyli osoby uprawnione na podstawie umowy ubezpieczenia z daną Siecią Medyczną mogą korzystać ze świadczeń medycznych w Naszej Przychodni zgodnie z podpisanymi odrębnie umowami na wykonanie badań z każdą z wymienionych firm, Rejestracja danego pacjenta odbywa się osobiście, telefonicznie  bądź też przez rejestrację CALL CENTER danej Sieci Medycznej.

Uprawnienia do świadczeń sprawdzane są podczas rejestracji na podstawie karty ubezpieczenia wydanej przez daną Sieć medyczną lub numeru pesel pacjenta (konieczny jest dokument potwierdzający tożsamość).

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z możliwości wykonania badań laboratoryjnych, zdjęć RTG lub badań USG muszą posiadać skierowanie od lekarza na wykonanie powyższych usług. Badania takie mogą zostać wykonane tylko z posiadanym skierowaniem.

W zależności od umowy z daną firmą ubezpieczeniową pacjenci mogą korzystać m.in. z konsultacji lekarza: internisty, pediatry, dermatologa, neurologa, chirurga, ortopedy, laryngologa, alergologa, urologa, kardiologa, medycyny pracy, stomatologa, okulisty oraz badań laboratoryjnych, USG oraz badań RTG. Zakres dostępnych świadczeń dla poszczególnych firm określa umowa.

Współpracujemy z następującymi prywatnymi firmami ubezpieczeniowymi:   

Przewiń do góry