W państwach: UE (Unii Europejskiej) / EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego stanowi poświadczenie osoby ubezpieczonej lub uprawnionej do świadczeń przebywających w państwie członkowskim innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z powodów medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.

EKUZ jest osobistym dokumentem wystawianym na nazwisko jej posiadacza.

Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego nie można używać w przypadku, gdy celem pobytu czasowego jest poddanie się leczeniu.

Korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Z EKUZ można korzystać we wszystkich przypadkach pobytu czasowego, podczas którego ubezpieczony potrzebuje świadczeń rzeczowych, niezależnie od celu pobytu, który może mieć związek z turystyką, działalnością zawodową czy nauką. Karta stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie członkowskim pobytu do świadczeń rzeczowych z tytułu choroby, które stają się niezbędne ze względów medycznych i które są udzielane podczas pobytu czasowego w innym państwie członkowskim z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Poświadczenia na podstawie dokumentu przenośnego S1 lub formularzy E106, E109, E121

poswiadczenie_S1 wzor.jpeg

Poświadczenie jest dokumentem uprawniającym wskazaną w nim osobę do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Wydawane jest w języku polskim.

Poświadczenie jest dokumentem wydawanym przez oddział NFZ, właściwy ze względu zamieszkania wydawanym, na podstawie rejestracji formularzy E-106/E-109/E-120/E-121/S1 wydanych przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego innych krajów UE/EFTA.

Poświadczenie potwierdza uprawnienia wskazanej w nim osoby do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

certyfikat_zastępujący EKUZ pl_wzor.jpeg

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego może uzyskać osoba ubezpieczona, która:

  • nie uzyskała przed wyjazdem EKUZ a konieczne jest potwierdzenie prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych,
  • utraciła EKUZ (kradzież, zagubienie lub zniszczenie),
  • osoba zapomniała przed wyjazdem zawnioskować o EKUZ.

Wydawany jest przez kraje członkowskie UE/EFTA w języku urzędowym państwa, w którym dana osoba jest ubezpieczona. Certyfikat zastępczy uprawnia do opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym, z przyczyn medycznych, dla kontynuowania pobytu w danym kraju.

Więcej na stronie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/55/550/europejska-karta-ubezpieczenia-zdrowotnego-ekuz

Przewiń do góry