Poradnia dziecięca / Punkt szczepień

Rejestracja na świadczenia ambulatoryjne oraz wizyty domowe realizowane przez lekarzy POZ odbywa się w sposób ciągły, codziennie w godzinach pracy Przychodni. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym czasie według kolejności zgłoszeń zgodnie z ustalonymi harmonogramami pracy lekarzy dostępnymi w Rejestracji Przychodni.

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia oraz braku możliwości zgłoszenia się do Przychodni pacjentom przysługują wizyty domowe. Realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych zgodnie ze zgłoszeniem pacjenta oraz harmonogramem pracy lekarzy. Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia.

Przed wejściem do gabinetu lekarza w Rejestracji dokonuje się sprawdzenia statusu ubezpieczenia pacjenta w systemie EWUŚ. W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia pacjent mam prawo złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń lub okazać się posiadanym dokumentem potwierdzającym posiadane ubezpieczenie. Więcej w zakładce Dla pacjenta – Ubezpieczenia.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza poprzez złożenie w Naszej placówce deklaracji wyboru.

W ramach Poradni Dziecięcej odbywają się:

  • Konsultacje i badania dzieci chorych
  • Konsultacje dzieci zdrowych i badania przesiewowe
  • Kwalifikacje do szczepień obowiązkowych oraz zalecanych
  • Bilanse zdrowia - bilans zdrowia to kompleksowe badanie lekarskie, mające na celu wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju, określenie potrzeb zdrowotnych dziecka, dostarczenie danych o częstości występowania różnych zaburzeń wśród dzieci. Bilanse wykonuje się u dzieci i młodzieży w określonym wieku. Pierwsze badanie bilansowe ma miejsce tuż po urodzeniu, a kolejne w 2, 4, 6, 10, 13, 16, 18, 19 roku życia. Wnioski wynikające z badania powinny być przekazane rodzicom i prowadzić do leczenia wykrytych nieprawidłowości, poprzez objęcie specjalistyczną opieką tych dzieci, które tego wymagają. W przypadku bilansów 2 i 4 latków prosimy o umówienie się telefoniczne pod nr tel. 52 30-20-680.
  • Wizyty domowe, w tym porady patronażowe (patronaż jest to porada lekarza obejmująca badania podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, pomiaru i monitorowania obwodu głowy, oceny żółtaczki, podstawowej oceny stanu neurologicznego oraz badania przedmiotowego w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazjo stawów biodrowych wykonywana w 1-4 tygodniu życia)
  • Porady dotyczące profilaktyki zdrowotnej u dzieci

PDFDeklaracja wyboru lekarza POZ (pdf) (319,17KB)
PDFDeklaracja wyboru pielęgniarki POZ (pdf) (238,68KB)
PDFDeklaracja wyboru położnej POZ (pdf) (273,05KB)
PDFOświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej - opiekun (pdf) (330,99KB)
PDFOświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej - pacjent (324,69KB)

Wykaz zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 roku Poz1567

W dni świąteczne, soboty, niedziele oraz w godzinach wieczornych i nocnych ambulatoryjnej i wyjazdowej pomocy udziela Pałuckie Centrum Zdrowia ul. Szpitalna 30 w Żninie ( budynek poradni specjalistycznych) tel. tel. 52-30 31 342 oraz 52- 30 31 341.
Pełna lista Placówek udzielających świadczeń w w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępna tutaj http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/54/2196/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-w-kujawsko-pomorskiem-od-1-pazdziernika-2017-r-25-09-2017

W ramach umowy z NFZ realizujemy również świadczenia transportu sanitarnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dysponujemy ambulansem drogowym typu A1. Realizacja transportu sanitarnego odbywa się na zlecenie lekarza.


Poradnia Dziecięca – dzieci zdrowe (pacjenci do 18 r. ż.)

ul. Aliantów 1a w Żninie (Parter budynku)
Rejestracja tel. 52 30-20-680
Poradnia czynna w godzinach pracy Punktu Sczepień
Kliknij żeby zobaczyć szczegóły


Poradnia Dziecięca – dzieci chore (pacjenci do 18 r. ż.)

ul. Aliantów 1a w Żninie (Parter budynku)
Rejestracja tel. 52 30-30-100/52 30-30-103
poniedziałek - piątek 7:00-21:35 sobota 7:00-14:00
Poradnia czynna poniedziałek-piątek 8:00-18:00


Punkt szczepień

Szczepienie to najskuteczniejsza metoda zapobiegania zachorowaniom na wybrane choroby zakaźne oraz ich ciężkim powikłaniom, polegająca na wprowadzeniu do ustroju preparatu biologicznego zawierającego antygen w celu wytworzenia odporności na zakażenie. Szczepienie jest jednym z elementów profilaktyki zdrowotnej. Systematyczne szczepienia ochronne zwiększają odporność na zakażenia poprzez korzystny wpływ na układ immunologiczny.

W ramach Punktu Szczepień wykonujemy szczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok oraz szczepienia zalecane. Wymagana jest książeczka szczepień oraz wcześniejsza rejestracja. W przypadku zachorowania dziecka prosimy o poinformowanie Punktu Szczepień w celu odroczenia szczepienia.

Przed każdą konsultacją lekarską poprzedzającą szczepienie prosimy o wypełnienie PDFkwestionariusza wywiadu przesiewowego przed szczepieniem (pdf) (159,84KB)

Punkt szczepień
ul. Aliantów 1a w Żninie
tel. 52 30-20-680

Terminarz przyjęć
Dzień tygodnia Godzina
Poniedziałek 7:25 - 15:00
Wtorek 7:25 - 17:00
Środa 7:25 - 15:00
Czwartek 7:25 - 15:00
Piątek 7:25 - 15:00
Przewiń do góry