Poradnia położnej POZ

Położna POZ w zakresie posiadanych kompetencji realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo - neonatologiczno - ginekologiczną obejmującą:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują m.in.:

 • edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
 • przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
 • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie ciąży i połogu;
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
 • kształtowanie postaw rodzicielskich;
 • edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie i metod regulacji płodności;
 • profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
 • edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
 • edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
 • profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
 • edukację w zakresie szczepień ochronnych.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują m.in.:

 • planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:
 • kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia,
 • kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
 • przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety;
 • przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.

Świadczenia diagnostyczne obejmują m.in:

 • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego lub rodzinnego;
 • monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
 • wykonywanie badania położniczego u kobiet;
 • ocenę relacji rodziny z noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia;
 • monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 • obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego;
 • wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów;
 • u noworodka ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiału do testów przesiewowych w kierunku wykrycia chorób metabolicznych;

Świadczenia lecznicze obejmują m.in.:

 • wykonywanie zabiegów leczniczych, w tym:
 • udzielanie pomocy w okresie laktacji;
 • zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza;
 • przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych;
 • udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych i śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
 • zdejmowanie szwów,
 • cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza moczowego,
 • wykonywanie wlewów lub wlewek doodbytniczych,
 • płukanie pochwy,
 • leczenie i opatrywanie oparzeń, ran oraz odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ,
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
 • ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami;

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują m.in. :

 • ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych;
 • wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety;
 • prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej i przygotowującej do porodu oraz połogu.

Pełen zakres świadczeń udzielanych przez położną POZ jest dostępny tutaj: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 roku Poz1567

PDFDeklaracja wyboru położnej POZ (pdf) (273,05KB)


Ważna informacja!

 • Położne POZ w ramach Poradni realizują bezpłatne spotkania edukacyjne z kobietami w ciąży prowadzone w niewielkich grupach. Spotkania te przygotowują do porodu i rodzicielstwa, a odbywają się od 21. tygodnia ciąży do rozwiązania. Każde spotkanie to osobny temat poruszający istotne kwestię dla przyszłej Mamy. Zadzwoń i umów się na spotkanie!

 • W ramach Poradni położne wykonują również bezpłatne badania cytologiczne w ramach profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania w ramach NFZ. Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-9:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu.

Poradnia położnej POZ

ul. Aliantów 1a w Żninie ( II piętro)
tel. 52 30 20-675
Godziny udzielania świadczeń – 8:00-15:35 od poniedziałku do piątku

Terminarz przyjęć
Dzień tygodnia Godzina
Poniedziałek 08:00 - 15:35
Wtorek 08:00 - 15:35
Środa 08:00 - 15:35
Czwartek 08:00 - 15:35
Piątek 08:00 - 15:35
Przewiń do góry