Misja i cele

Misją naszej Placówki jest troska o dobro pacjentów poprzez świadczenie kompleksowych usług medycznych o wysokiej jakości.
Naszym bieżącym celem jest ciągłe doskonalenie jakości świadczeń medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby naszych Pacjentów, jak również systematyczna poprawa oddziaływania na otoczenie przyrodnicze i społeczne. Dążymy do ciągłego ograniczenia bezpośredniego i pośredniego negatywnego wpływu Placówki na środowisko poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Zgodnie z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania:

  • stałe udoskonalamy jakość naszych usług zatrudniając wykwalifikowana kadrę medyczną oraz wykorzystując nowoczesny sprzęt medyczny,
  • monitorujemy oczekiwania i problemy naszych Pacjentów, aby móc odpowiednio reagować na ich potrzeby,
  • budujemy trwałe, pozytywne relacje z naszymi Pacjentami,
  • aktywnie uczestniczymy w działaniach profilaktycznych,
  • propagujemy prozdrowotny styl życia,
  • rozbudzamy świadomości pracowników w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość i wzmocnienie ich poczucia identyfikacji z Firmą,
  • ograniczamy oddziaływanie związane z aspektami środowiskowymi (zużycie gazu, paliw, wody, wytwarzanie odpadów).

Naszym celem długoterminowym jest zdobycie pozycji regionalnego lidera w grupie placówek cechujących się kompleksowości udzielanych świadczeń, aktywnie działających w zakresie działań profilaktycznych.

Przewiń do góry