Projekt dostępność plus dla zdrowia

DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Loga: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Dostępność PLUS, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„EPOKA” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza Placówka otrzymała grant w wysokości 719 425,00 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  • łatwiej dostać się z zewnątrz do Przychodni,
  • łatwiej zarejestrować się na wizytę,
  • łatwiej i bezpieczniej poruszać się po budynku Przychodni,
  • skorzystać z tłumacza języka migowego online oraz pętli induktofonicznej,
  • skorzystać z możliwości rejestracji online oraz systemu powiadamiania sms,
  • skorzystać z nowych sprzętów medycznych,
  • skorzystać z nowej strony internetowej.

Ponadto nasz personel zostanie przeszkolony z zakresu obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w celu nabycia umiejętności rozpoznawania potrzeb komunikacyjnych pacjentów, rozpoznawania poszczególnych typów niepełnosprawności i dostosowywania procedur obsługi do potrzeb konkretnej osoby.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Przewiń do góry