W ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWK-P2014-2020 i Budżetu Państwa, realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski przekazał środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek chirurgicznych, masek FFP2 i FFP3, rękawiczek oraz kombinezonów ochronnych.

 

logo do dokumentów EFS KOLOR 1