Zapraszamy na BEZPŁATNĄ profilaktykę wczesnego wykrywania chorób układu krążenia realizowaną w ramach NFZ
Program kierowany jest do osób, które w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat

Program obejmuje:

  • przeprowadzenie ankiety
  • pomiary ciśnienia
  • badanie fizykalne
  • obliczenie BMI
  • wykonanie badań biochemicznych krwi
  • ocenę ryzyka chorób układu krążenia
  • konsultację lekarską

Rejestracja - Przychodnia ul. Aliantów 1a w Żninie
52 30-30-100

Informacje

https://www.epoka.pro/profilaktyka/program-profilaktyki-chor%C3%B3b-uk%C5%82adu-kr%C4%85%C5%BCenia-chuk