Image
Image
Image

Wskazówki dla pacjenta

Dokumenty do Pobrania

Szczepienia COVID

KWESTIONARIUSZ

przesiewowy dot. COVID-19 (dla osoby pełnoletniej)

KWESTIONARIUSZ

przesiewowy dot. COVID-19 (dla osoby niepełnoletniej)

Narodowy Fundusz Zdrowia

OŚWIADCZENIE

o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

OŚWIADCZENIE

o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnejo przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnejskładane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego

DEKLARACJA

wyboru lekarza POZ

DEKLARACJA

wyboru pielęgniarki POZ

DEKLARACJA

wyboru położnej POZ

Dokumentacja medyczna

WNIOSEK

o udostępnienie dokumentacji medycznej

RODO

OŚWIADCZENIE

dotyczące poprawności danych przekazanych na potrzeby rejestracji Pacjenta

Medycyna Pracy/Badania Psychotechniczne

SKIEROWANIE

Wzór Skierowania na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy obowiązujący od 01.04.2015

Informacja od Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

dot. Zmiany wzorów skierowań i orzeczeń