Image
Image
Image

e-recepta

Pola oznaczone (*) są polami wymaganymi.
Please let us know your name.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Please let us know your email address.
Please let us know your message.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Dane upoważnionego:
Please let us know your name.
Nieprawidłowe dane
Powyższe oświadczenia dołącza się do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta zamawiającego recepty. Podstawa prawna: art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane