Image
Image
Image
odp.png

Pielęgniarska Opieka
Długoterminowa Domowa

To opieka nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

 • w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej
 • nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego)
 • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej

Świadczenia pielęgniarskie domowe udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel.

Skala Barthel pozwala ocenić stan chorego pod względem m.in. jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności takich, jak: spożywanie posiłków, siadanie, przemieszczanie się, ubieranie się i rozbieranie, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki POZ, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta.

Karta wizyt powinna być potwierdzona podpisem przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.

Środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny/ prawny).

Po godzinie 20.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego, świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji zapewnia w ramach sprawowanej opieki świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Piel. Barbara Budziak

Harmonogram Pracy

 • Poniedziałek16:10 - 20:00
 • Wtorek16:10 - 20:00
 • Środa16:10 - 20:00
 • Czwartek16:10 - 20:00
 • Piątek16:25 - 20:00

Piel. Teresa Prus

Harmonogram Pracy

 • Poniedziałek08:00 - 10:40
 • Wtorek08:00 - 10:40
 • Środa08:00 - 10:40
 • Czwartek08:00 - 10:40
 • Piątek08:00 - 10:40

Piel. Katarzyna Ciupek

Harmonogram Pracy

 • Poniedziałek09:00 - 16:35
 • Wtorek08:00 - 15:35
 • Środa08:00 - 15:35
 • Czwartek08:00 - 15:35
 • Piątek08:00 - 15:35

Piel. Katarzyna Filipowicz

Harmonogram Pracy

 • Poniedziałek08:00 - 11:00
 • Wtorek15:00 - 18:55
 • Środa15:00 - 19:00
 • Czwartek15:00 - 19:00
 • Piątek15:00 - 19:00

W sobotę oraz niedzielę usługi świadczone są w razie konieczności.