Image
Image
Image
Image
nurse.png

Poradnia
Pielęgniarki POZ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej „pielęgniarką POZ" planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentem, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejscem udzielania świadczeń w zakresie:

 1. promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 2. świadczeń pielęgnacyjnych;
 3. świadczeń diagnostycznych;
 4. świadczeń leczniczych;
 5. świadczeń rehabilitacyjnych.
Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują m.in.:
 1. rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
 2. rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;
 3. prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 4. prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
 5. monitorowanie rozwoju dziecka;
 6. realizację programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej i profilaktyki chorób;
 7. prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;
 8. organizację grup wsparcia;
 9. profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
 10. edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

Pełen zakres świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę POZ dostępne tutaj

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001567/O/D20161567.pdf

Gabinet Pielęgniarki POZ

ul. Aliantów 1a w Żninie tel. 52 30-30-100,
godziny udzielania świadczeń 
8:00-18:00 od poniedziałku do piątku

Poradnia Pielęgniarki

ul. Kl. Janickiego 6 w Żninie tel. 52 30-34-500,
godziny udzielania świadczeń
8:00-15:35 od poniedziałku do piątku

zabiegowy.png

Gabinet
Zabiegowy

W Gabinecie zabiegowym w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są świadczenia na zlecenie lekarza POZ tj.

 • EKG
 • Inhalacje
 • Iniekcje (domięśniowe, podskórne, śródskórne, dożylne)
 • Okłady
 • Płukanie uszu
 • Pomiary antropometryczne (wzrost, waga)
 • Pomiar cukru
 • Pomiar ciśnienia – rr
 • Spirometria
 • Szczepienia dla dorosłych (przeciw wzw, grypie, tężcowi)
 • Usuwanie szwów
 • Zakładanie/wymiana cewnika do pęcherza moczowego
 • Zmiana opatrunków
 • Zabiegi inne (tętno, saturacja, temperatura ciała, podanie tlenu, podłączenie do kardiomonitora, podanie leku doustnego, założenie kaniuli dożylnej)

Gabinet Zabiegowy

ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin (Parter Gabinet nr 2)
Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00
tel. 52 30-30-100/52 30-30-103

Gabinet Zabiegowy

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin
Poniedziałek-Piątek 8:00-15:35
tel. 52 30-34-500

POZNAJ NASZ PERSONEL

m_klimowicz.png
m_warzocha.png
k_ciupek.png
e_nowak.png
t_prus.png
a_skarbinska.png
e_szymanska.png
a_tafelska.png
e_chalas.png
j_ciesla.png