Image
Image
Image
child2.png

Medycyna
Szkolna

Medycyna szkolna zajmuje się:

 • Rozpoznawaniem i oceną sytuacji zdrowotno – społecznej, określeniem potrzeb zdrowotnych uczniów, zwłaszcza ze środowisk zaniedbanych, zagrożonych i objętych czynnym poradnictwem.
 • Opieką nad zdrowiem oraz rozwojem fizycznym i psychospołecznym uczniów.
 • Sprawowaniem nadzoru nad zdrowiem uczniów – wychowanków objętych czynnym poradnictwem, w szczególności:
 • Kontrolą realizacji zaleceń lekarskich przez ucznia – wychowanka, rodziców, personel pedagogiczny,
 • Kontrolą terminów badań lekarskich, kierowanie na badanie diagnostyczne zlecone przez lekarza,
 • Współdziałaniem w organizowaniu zajęć kompensacyjno – korekcyjnych i innych form opieki nad zdrowiem uczniów – wychowanków.
 • Prowadzeniem działalności zapobiegawczo – leczniczej, inicjowanie i podejmowaniem wspólnie z personelem pedagogicznym i rodzicami działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia i higieny osobistej uczniów, warunków higieniczno – sanitarnych oraz bezpieczeństwa uczniów w tym:
  • przeprowadzaniem przeglądów czystości ciała i odzieży uczniów,
  • sprawowaniem bieżącego nadzoru higienicznego nad stanem pomieszczeń i otoczeniem szkoły.
 • Współdziałaniem z lekarzem w zakresie orzecznictwa lub potrzeb ucznia – wychowanka.
 • Wykonywaniem zabiegów pielęgniarskich i udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i zachorowaniach oraz zapewnieniem opieki do chwili przybycia lekarza lub rodziców (opiekunów).

Gabinet Medycyny Szkolnej
ul. Szkolna 4, 88-400 Żnin

Pielęgniarka: Błochowiak Jolanta

Gabinet Medycyny Szkolnej
ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin

Pielęgniarka: Pałecka Ewa

Gabinet Medycyny Szkolnej
ul. Mickiewicza 32, 88-400 Żnin

Pielęgniarka: Pieczyńska Bernardyna, Betłakowski Jacek

Gabinet Medycyny Szkolnej
ul. 1 Stycznia 17, 88-400 Żnin

Pielęgniarka: Strzelecka Aleksandra

Gabinet Medycyny Szkolnej
ul. Śniadeckich 18, 88-400 Żnin

Pielęgniarka: Jułga Krystyna

Gabinet Medycyny Szkolnej
ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin

Pielęgniarka: Jułga Krystyna

Gabinet Medycyny Szkolnej
ul. Wandy Pieniężnej 19, 88-400 Żnin

Pielęgniarka: Brzykca Iwona

Opieką pielegniarki szkolnej obejmujemy również dzieci uczęszczające do szkół:

 • Szkoła Podstawowa w Słębowie oraz Filia w Cerekwicy
 • Szkoła Podstawowa w Januszkowie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi