Image
Image
Image
Image
pregnant.png

Poradnia
Położnej POZ

Położna POZ w zakresie posiadanych kompetencji realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

 1. edukację w zakresie planowania rodziny;
 2. opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
 3. opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia;
 4. opiekę w chorobach ginekologicznych;
 5. opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują m.in.:
 1. edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
 2. przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
 3. poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie ciąży i połogu;
 4. poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 5. poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
 6. kształtowanie postaw rodzicielskich;
 7. edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie i metod regulacji płodności;
 8. profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
 9. edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
 10. edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
 11. profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
 12. edukację w zakresie szczepień ochronnych.

Pełen zakres świadczeń udzielanych przez położną POZ dostępne tutaj

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001567/O/D20161567.pdf

Ważna informacja!

 1. Położne POZ w ramach Poradni realizują bezpłatne spotkania edukacyjne z kobietami w ciąży prowadzone w niewielkich grupach. Spotkania te przygotowują do porodu i rodzicielstwa, a odbywają się od 21. tygodnia ciąży do rozwiązania. Każde spotkanie to osobny temat poruszający istotne kwestię dla przyszłej Mamy. Zadzwoń i umów się na spotkanie!
 2. W ramach Poradni położne wykonują również bezpłatne badania cytologiczne w ramach profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25 -59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania w ramach NFZ. Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-9:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu.

Poradnia Położnej POZ

ul. Aliantów 1a w Żninie ( II piętro) tel. 52 30 20-675 Godziny udzielania świadczeń – 8:00-15:35 od poniedziałku do piątku

Harmonogram Przyjęć

 • Poniedziałek08:00 - 15:35
 • Wtorek08:00 - 15:35
 • Środa08:00 - 15:35
 • Czwartek08:00 - 15:35
 • Piątek08:00 - 15:35

POZNAJ NASZ PERSONEL

e_kawka.png
m_kupich.png