Image
Image
Image
Image
stoma2.png

Poradnia
Stomatologiczna dla Dzieci i Młodzieży do lat 18

Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Pacjent, który chce skorzystać z porady stomatologa w tym zakresie, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Pacjentowi bezpłatnie przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych - ich wykaz określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.
W naszej Poradni świadczymy bezpłatne usługi na rzecz dzieci i dorosłych z zakresu:

 • stomatologii zachowawczej,
 • endodoncji,
 • leczenia chorób przyzębia,
 • profilaktyki stomatologicznej,
 • cyfrowej diagnostyki RTG.

Pacjentowi zgłaszającemu się z bólem, pomoc udzielana jest w dniu zgłoszenia.

Stomatologiczna pomoc doraźna
W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej.
Świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udzielane są:

http://nfz-bydgoszcz.pl/uploads/files/2017-10-26/STM_NOCNA.pdf

Doraźna pomoc stomatologiczna jest dostępna codziennie od godz.: 19.00 do godz.: 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne od godz.: 7.00 w sobotę do godziny 7.00 w poniedziałek.

Wybrane gwarantowane świadczenia stomatologiczne przysługujące wszystkim pacjentom
 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktarzem higieny jamy ustnej jeden raz w roku kalendarzowym
 • badanie lekarskie kontrolne do 3 razy w roku kalendarzowym
 • usunięcie złogów nazębnych (osadów i kamienia) - jeden raz w roku kalendarzowym
 • konsultacja specjalistyczna wraz z oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego
 • zdjęcie zębowe wewnątrzustne, do dwóch zdjęć w roku kalendarzowym - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym 
 • znieczulenie miejscowe powierzchniowe lub nasiękowe - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym 
 • znieczulenie przewodowe wewnątrzustne - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym 
 • leczenie próchnicy powierzchniowej - świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej
 • badanie żywotności zęba - z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych
 • leczenie zmian w błonie śluzowej jamy ustnej
 • płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • kiretaż zwykły (zamknięty) (oczyszczaniu kieszonek przyzębnych z kamienia nazębnego)
 • opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni, 2 powierzchniach
 • całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach, 3 powierzchniach
 • leczenie kanałowe (endodontyczne) zębów od trójki do trójki, z wypełnieniem 1 zakażonego kanału
 • wypełnienie kanału zębów od trójki do trójki
 • usunięcie zęba jedno- i wielokorzeniowego
 • chirurgiczne usunięcie zęba
 • założenie opatrunku chirurgicznego
 • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • repozycja i unieruchomienie żuchwy

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia mają prawo dodatkowo do m.in.:

 • lakowania pierwszych zębów trzonowych, tzw. szóstek jeden raz do ukończenia 7 lat
 • lakierowania zębów stałych nie częściej niż raz na kwartał
 • impregnacji zębiny zębów mlecznych (tzw.lapisowanie)
 • odbudowy zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych
 • leczenia kanałowego wszystkich zębów
 • kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień w zębach siecznych i kłach (zęby przednie górne i dolne od trójki do trójki)
 • protez dziecięcych całkowitych i częściowych
 • dziecku do ukończenia 12 roku życia przysługuje leczenie aparatem ortodontycznym do zdejmowania jedno- i dwuszczękowym. Bezpłatna kontrola po zakończeniu leczenia oraz naprawa aparatu (raz w roku) przysługuje wyłącznie dzieciom leczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia 13 lat.
  Nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania.Pacjent powinien potwierdzić (na zleceniu) odbiór wykonanego aparatu ortodontycznego lub jego naprawy.

Dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia mają prawo dodatkowo do profilaktycznych świadczeń stomatologicznych, w tym:

 • oceny stanu uzębienia
 • kontroli higieny jamy ustnej
 • profilaktyki profesjonalnej próchnicy, w tym profilaktyki fluorkowej przy braku przeciwwskazań
 • oceny stanu morfologicznego i funkcji żucia
 • wykrywania nieprawidłowości zgryzu i kwalifikacji do szczególnej opieki stomatologicznej
 • zastosowania działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyki ortodontycznej zgodnie z zakresem określonym dla poszczególnych grup wiekowych w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu gwarantowanych świadczeń zdrowotnych

 • materiał do wypełnień czasowych,
 • cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy,
 • cementy glasjonomerowe,
 • kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3),
 • amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2,
 • materiały do wypełnień kanałów korzeniowych,
 • ćwieki gutaperkowe,
 • masa wyciskowa alginatowa,
 • masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu,
 • nici chirurgiczne,
 • szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.

Wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przysługujących niektórym grupom pacjentów

Dodatkowe materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia:

 • światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i w kłach - w szczęce i w żuchwie,
 • laki szczelinowe,
 • lakiery,
 • cement chirurgiczny, jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci i Młodzieży do lat 18

ul. Wandy Pieniężnej 19 w Żninie
52 30-32-193
w godzinach pracy Gabinetu

Przyjęcia NFZ

 • Poniedziałek08:00 - 15:20
 • Wtorek08:00 - 14:00
 • Środa08:00 - 14:00
 • Piątek08:00 - 14:00

Lekarz Przyjmujący

 • lek. dent. Krajewska-Popiołek Joanna
 • lek. dent. Krajewska-Popiołek Joanna
 • lek. dent. Krajewska-Popiołek Joanna
 • lek. dent. Krajewska-Popiołek Joanna

Asysta Danuta Brylewska

POZNAJ NASZ PERSONEL

k_pietrzak.png
j_krajeska.png