child.png

Poradnia
Logopedyczna

Poradnia zajmuje się wczesną, kompleksową diagnozą, stymulacją i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży od wieku niemowlęcego do 18 roku życia. Terapia logopedyczna obejmuje korekcję dysfunkcji oralnych, stymulacje polisensoryczne, terapię dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkaniem, upośledzonych umysłowo, z wadą słuchu, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa oraz innymi zespołami chorobowymi.

mgr Ewa Kalka - Logopedia, terapia zaburzeń rozwoju dzieci wg prof. J. Cieszyńskiej - Metoda krakowska. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika. Studia pedagogiczne, specjalność - nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym.

1
Koszt wizyty40 zł

Poradnia Logopedyczna

ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin (II piętro)
Rejestracja tel. 52 30-34-104/ 52 30-30-100
poniedziałek - piątek 7:00-21:35
sobota 7:00-14:00

Terminarz Przyjęć

  • Poniedziałek15:00 - 19:00